Kommunpanelen

Panelen består av företag som är verksamma i er kommun. Företagen väljs ut slumpmässigt. Datainsamling sker via e-postutskick till de företag som är med i panelen. 

Fördelar med kommunpanelen

Ökad dialog

Många kommuner vill öka dialogen och samverkan med företagarna i kommunen. Kommunpanelen möjliggör detta. 


Förbättrat företagsklimat

Ökad dialog bidrar till ett bättre företagsklimat då företagarna märker att ni hörsammar dem. Ett förbättrat företagsklimat gör att kommunen klättrar på SKR:s Insiktsmätning och i Svenskt Näringslivs ranking om det lokala företagsklimatet. Nöjdare företagare attraherar fler företagsetableringar och nyföretagande.


Snabbt och enkelt

Kommunpanelen kan snabbt och enkelt ge er en bild av vad företagare verksamma i kommunen tycker och tänker i olika frågor. 


Exempel på områden att undersöka

Företagsklimat

Tillgänglighet

Information

Bemötande

Kompetens

Effektivitet

Nöjdhet

Trygghetsmätningar

Etableringar

Kompetensbehov

Kollektivtrafik

Nya detaljplaner

Upphandling

Åtegång/anpassning efter pandemin